Những Giá trị Sống dành cho trẻ từ 8 đến 14 tuổi

Những giá trị sống dành cho trẻ từ 8-14 tuổi mang tính suy ngẫm và giàu tính hình tượng, nhằm khơi dạy tính sáng tạo và tiềm năng sẵn có ở mỗi học sinh.

Các hoạt động giao tiếp giúp các em biết ứng xử với người khác sao cho ôn hòa; các hoạt động nghệ thuật như ca hát, nhảy múa giúp tinh thần các em thêm phấn chấn và hứng khởi; trò chơi kích thích tư duy tăng thêm phần sinh động, vui vẻ cho cuộc sống của CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG

Xem thêm: Những Giá trị Sống cho Tuổi trẻ

Lời kêu gọi tái thiết lập các giá trị hiện đang vang lên trên toàn thế giới. Các giáo viên, các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm đến việc ngày càng có nhiều trẻ em bị đe dọa trước những vấn nạn xã hội, tình trạng bạo lực và thái độ sống thiếu tôn trọng lẫn nhau.

Các nhà giáo dục tiếp tục bị chất vấn về sự gia tăng của tình trạng này. Chương trình Giáo dục các Giá trị sống được ra đời như một câu trả lời cho tiếng gọi khẩn thiết ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *